Зареждане...

Курс по AutoCAD за начинаещи от Център за професионално обучение “ИНТЕЛЕКТ”

Изтекла
Курс по AutoCAD за начинаещи от Център за професионално обучение “ИНТЕЛЕКТ”
От grupo.bg

Оферта:

„Колкото повече – толкова повече” е казал Мечо Пух някога и е бил много прав! В съвременната бизнес среда вече един чужд език не е достатъчен, една или две квалификации не са достатъчни. Човек трябва да знае и да разбира от почти всичко и тогава…май нещата стават по-лесни. Всяка допълнителна квалификация и умение Ви отваря по-широко вратите на бизнеса, така че не се колебайте!

Вземете ваучер за Курс по AutoCAD за начинаещи само за 119 лв. вместо 170 лв. с 30 % отстъпка от Център за професионално обучение “ИНТЕЛЕКТ”!

Ваучерът включва:

- 48 учебни часа: програма за обучение по AUTOCAD

1. Основни концепции – методи за чертане, чертожни единици, размер, екран, задаване на команди

2. Основни методи за чертане – чертане на линия, окръжност, преместване, режим Grid и Snap, долепяне

3. Кординатни входове и лента с инструменти

4. Техники за редактиране

5. Слоеве и типове линии

6. Блокове

7. Текст и единици

8. Оразмеряване

9. З – D обекти

AutoCAD предоставя скоростта, мощността и гъвкавостта, която Ви е необходима, за да проектирате и създавате документация на ново ниво. AutoCAD е CAD-софтуерно приложение за двуизмерно и триизмерно проектиране и чертане. Първоначалната идея била програмата да бъде по-евтина алтернатива на съществуващите по това време CAD-приложения, като в същото време дава повече възможности за специфични разширения, разработвани от потребителите. AutoCAD е и една от първите CAD-програми, работещи на персонален компютър. Първите версии на AutoCAD използват примитиви (линии, полилинии, окръжности, дъги и текст) за конструиране на по-сложни обекти. От средата на 90-те, AutoCAD започва да поддържа потребителски обекти чрез С++ приложно-програмен интерфейс (API). Съвременните версии на AutoCAD включват системи за моделиране на плътни тела (на английски: Solid modeling) и инструменти за тримерно моделиране. AutoCAD поддържа файловите формати DWG и DXF, а от последните си версии и форматите, предназначени основно за обмен на чертежи DWF и DWFx. Софтуерът работи под операционната система Microsoft Windows.

Център за професионално обучение „ИНТЕЛЕКТ” е създаден, за да осигури практическа подготовка на хора, които желаят да имат познания в областта на: - Счетоводството; - ТРЗ и личен състав; - Компютри; - Графичен дизайн; - AutoCad.  Целта е хората, които се обучават, да придобият професионални практически познания и да са конкурентно способни на пазара на труда.

Придобийте допълнителни умения с помощта на Център за професионално обучение „ИНТЕЛЕКТ”!

Условия за ползване:

- Ваучерите са валидни до 29.07.2012г.

- Участие се заявява предварително на телефон:032/ 630 168

- Курсът се провежда на малки групи по 3 и 5 души и всеки получава персонално внимание

- Курсът се провежда от висококвалифицирани специалисти

- На всеки курсист се издава удостоверение 3-37 към МОНМ за част от професията „Оператор информационно осигуряване”.

- Офертата включва 48 учебни часа

Ваучерът включва:

- 48 учебни часа: програма за обучение по AUTOCAD

1. Основни концепции – методи за чертане, чертожни единици, размер, екран, задаване на команди

2. Основни методи за чертане – чертане на линия, окръжност, преместване, режим Grid и Snap, долепяне

3. Кординатни входове и лента с инструменти

4. Техники за редактиране

5. Слоеве и типове линии

6. Блокове

7. Текст и единици

8. Оразмеряване

9. З – D обекти119.00 In Stock
Върни се
на горе